3 resultater

NOU 2017:2 Integrasjon og tillit, 2017

01 feb 2017

Integrasjon og tillit, relevant i forhold til problematikken rundt religionsfrihet og likestilling mellom kvinner og menn. Brochmann II-utvalget: Utredningen belyser innvandringens samfunnsøkonomiske konsekvenser. Videre drøftes det i hvilken grad fortsatt høy innvandring kan komme til å påvirke samhold og tillit i Norge og betydningen av kulturell og verdimessig ulikhet i…