4 resultater

Proposisjon fra Justis- og beredskapsdepartementet om Endringer i utlendingsloven (tvangsmidler mv.), 2016-2017

28 apr 2017

Lovendring skal avklare bruk av fengsling og andre tvangsmidler overfor utlendinger, da dagens rettstilstand etterlater unødige tvilsspørsmål. Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endringer i utlendingsloven om internering og andre tvangsmidler. Formålet er først og fremst å avklare og tydeliggjøre hvilke regler som gjelder for bruk av tvangsmidler etter utlendingsloven, da generelle…

Proposisjon fra Justis- og beredskapsdepartementet om Endringer i utlendingsloven (politiets tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak mv.)

21 jun 2017

Nytt rettslig grunnlag i utlendingsloven skal gi politiet adgang til å kreve opplysninger om beboere i asylmottak dersom visse vilkår er oppfylt. I proposisjonen foreslås det et rettslig grunnlag for at politiet, etter skriftlig anmodning og uten hinder av taushetsplikt, skal få utlevert opplysninger om navn, fødselsdato og nasjonalitet til…