2 resultater

Besøksrapport fra Sivilombudsmannen om Politiets utlendingsinternat på Trandum, sikkerhetsavdelingen, 2017

22 sep 2017

Ny rapport fra Sivilombudsmannen kritiserer praksis for bruk av internatets sikkerhetsavdeling samt bruk av maktmidler som håndjern og pepperspray. Besøket ble foretatt uanmeldt ved sikkerhetsavdelingen den 28.-29-mars 2017. Denne avdelingen består av tre sikkerhetsceller og åtte forsterkede celler. Det var flere kritikkverdige forhold på Trandum, blant dem rutiner for lufting…

Sivilombudsmannens forebyggingsenhetens rapport fra politiets utlendingsinternat på Trandum, 19.-21. mai 2015

08 des 2015

Torturforebyggingsenhetens besøksrapport fra Trandum Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse besøkte Politiets utlendingsinternat på Trandum 19.?21. mai 2015. Under besøket fant forebyggingsenheten at hensynet til kontroll og sikkerhet samlet sett gis for stort gjennomslag på bekostning av hensynet til den enkeltes integritet. Dette viste seg gjennom internatets…