1 resultat

General comment No. 24 State obligations under the ICESC in the context of business activities

10 aug 2017

Ny generell kommentar fra ØSK-komitéen fastsetter statens ansvar for å sikre at selskaper; internasjonale og nasjonale, private og offentlige, overholder menneskerettighetene. Dette kan gjøres gjennom nasjonal lovgivning, men etter internasjonal rett skal selskaper respektere konvensjonsrettighetene uten at det fremkommer av nasjonal rett. Den generelle kommentaren søker å fungere som assistanse…