1 resultat

Handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter

13 okt 2015

AdUtenriksdepartementet, på vegne av Regjeringen, la 12. oktober 2015 fram en handlingsplan for oppfølging av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Den norske handlingsplanen følger oppbyggingen til FN prinsippene og er inndelt i tre deler: 1) statens forpliktelse til å sikre menneskerettighetene, 2) selskapers ansvar for å respektere menneskerettighetene,…