9 resultater

Hvor står klimasøksmålet i dag?

Hvor står klimasøksmålet i dag?

21 jun 2018

Klimasøksmålet stiller grunnleggende spørsmål om retten til et levelig miljø og retten til kunnskap om naturinngrep etter Grunnlovens § 112. Miljøparagrafen står i Grunnlovens menneskerettighetskapittel. Hvordan bestemmelsen tolkes og brukes har betydning for både innholdet og rekkevidden av rettighetene. NIM gir her en oppdatering på hvor saken står.

Næringsliv og miljø

Næringsliv og miljø

03 okt 2017

Når samfunnet endrer seg, oppstår nye utfordringer. To rettsområder som er i utvikling er næringslivets forhold til menneskerettighetene og retten til et sunt miljø.

Les vår årsmelding for 2016

Les vår årsmelding for 2016

28 mar 2017

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheters årsmelding for 2016 ble overlevert Stortinget 28. mars, og er nå tilgjengelig for alle. Sammen med årsmeldingen har vi gitt ut tre temarapporter. Les temarapportene her: Temarapport 2016 – Omsorg for enslige mindreårige asylsøkere Temarapport 2016 – Sjøsamenes rett til sjøfiske Temarapport 2016 – Grunnloven…

Årsmelding 2015 DOK. 18 (2015-2016)

Årsmelding 2015 DOK. 18 (2015-2016)

30 mar 2016

Dette er den første meldingen til Stortinget fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM). Målet for den nasjonale institusjon for menneskerettigheter er å bidra til å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge. Dette fordrer et faglig solid kunnskapsgrunnlag, som vi vil innhente gjennom systematisk og etterprøvbar overvåking over tid av menneskerettslige forpliktelser i full bredde.