2 resultater

Målrettet plan 2017-2021. Videre innsats for kvensk språk, 2018

23 jan 2018

Ny plan fra kommunal- og moderniseringsdepartementet skal styrke kvensk språk med få og konkrete tiltak. Planen er starten på en målrettet innsats for å styrke kvensk språk og gir en oversikt over det som hittil er gjort. Regjeringen legger samtidig opp til at planen er dynamisk slik at tiltak kan…