2 resultater

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes om en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge, 2017

13 jun 2017

Den 13. juni ble det flertall i Kontroll- og konstitusjonskomiteen for å vedta en granskingskommisjon. Bakgrunnen for representantforslaget om en sannhetskommisjon er samene som urfolk og deres forhold til norske myndigheter i fortid samt virkningshistorien av politikken overfor samene. Kvenene er også omfattet av forslaget. Kunnskapssituasjonen om fornorskningen er begrenset…