2 resultater

Likestillings- og diskrimineringsnemdas uttalelse om diskriminering på grunn av religion vedrørende X sykehjems uniformsreglement

23 mar 2017

Vedtak fra LDN slår fast at et sykehjems uniformsreglement er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion. Likestillings- og diskrimineringsombudet fattet avgjørelse med samme resultat som nemda, datert 5.desember 2016. X sykehjem klaget ombudets uttalelse inn for Likestillings- og diskrimineringsnemda, men fikk ikke medhold. Vedtaket inneholder en…

LDN 46/2014 om forbud mot religiøse symboler hos NRK

15 mai 2015

Likestillings- og diskrimineringsnemda fattet 12. mai 2015 et vedtak angående NRKs forbud mot bruk av religiøse symboler for programledere under nyhetssendinger. Hovedspørsmålet i saken var rekkevidden av vernet mot å bli diskriminert på grunn av religion. NRK hadde siden 1960-tallet hatt et absolutt forbud mot bruk av religiøse symboler under…