13 resultater

Norge eksaminert av FNs menneskerettighetskomité: – Alvorlig at FN ser seg nødt til å gjenta kritikken

Norge eksaminert av FNs menneskerettighetskomité: – Alvorlig at FN ser seg nødt til å gjenta kritikken

05 apr 2018

Mye er bra i Norge, men det er fortsatt alvorlige bekymringer på menneskerettighetsområdet, ifølge en ny FN-rapport. NIMs spesialrådgiver Petter Wille mener det er alvorlig at FN må gjenta kritikken mot Norge: – Norge er et land med de beste forutsetninger for å oppfylle borgernes rettigheter, sier han.

Religion og livssyn

Religion og livssyn

05 okt 2017

Retten til å ha – eller ikke å ha – en religion, livssyn eller tro er en sentral del av et demokratisk samfunn. Religionsfriheten er nært knyttet til både ytringsfriheten og vernet om privatlivet.

Forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsintitusjoner

Forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsintitusjoner

20 sep 2017

I høringsuttalelsen vi  redegjøre for religionsfriheten generelt (punkt 2). Her deler vi flere av Lovavdelingens og departementets synspunkter. Menneskerettslig synes det mest nærliggende å anta at forslaget, som et utgangspunkt, vil ligge innenfor de forpliktelser som følger av religionsfriheten etter Den europeiske menneskerettskonvensjon («EMK»). Spørsmålet om hvorvidt – alle deler av det foreslåtte forbudet…

Les vår årsmelding for 2016

Les vår årsmelding for 2016

28 mar 2017

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheters årsmelding for 2016 ble overlevert Stortinget 28. mars, og er nå tilgjengelig for alle. Sammen med årsmeldingen har vi gitt ut tre temarapporter. Les temarapportene her: Temarapport 2016 – Omsorg for enslige mindreårige asylsøkere Temarapport 2016 – Sjøsamenes rett til sjøfiske Temarapport 2016 – Grunnloven…