3 resultater

Uttalelse fra Sametinget om Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå, 2017

02 jun 2017

Sametinget har uttalt seg kritisk om Innstillingen til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå. Sametinget mener at Stortinget vil bryte sine forpliktelser om konsultasjoner for å oppnå et fritt og forhåndsinformert samtykke som følger av ILO konvensjonen nr. 169 artikkel 6, FNs konvensjon om…

NOU 2016-18 Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk

10 okt 2016

Det trenges flere språkbrukere for at språkene fortsatt skal være levende språk. Utredningen viser at barns språklæring er nøkkelen til vitalisering av samiske språk. Økt bruk og styrking av samiske språk i barnehager og skoler vil være blant de viktigste tiltak.