2 resultater

Rapport fra avdeling vernepleie ved UIT Norges Arktiske Universitet om Kartlegging av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder, 2017

10 nov 2017

Ny rapport undersøker betydningen av samisk bakgrunn for levekårene til personer med utviklingshemming.Undersøkelsen viser de samme tendenser som tidligere levekårsstudier. Personer med utviklingshemming i samiske områder har i likhet med personer med utviklingshemming generelt, dårligere levekår enn befolkningen ellers på områder som boforhold, utdanning, arbeid, helse, sosialt nettverk, fritid og…