16 resultater

NIMs årlige rapport til Stortinget for 2018

NIMs årlige rapport til Stortinget for 2018

26 mar 2019

NIM skal blant annet gi råd til regjeringen og andre offentlige organer om gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge. I den forbindelse avgir NIM en årsmelding til Stortinget om institusjonens virksomhet og utviklingen av menneskerettighetssituasjonen i Norge. Årets årsmelding Dokument 6 (2018–2019) ble avgitt til Stortinget 26. mars 2019, og skal…

NIMs årlige rapport til Stortinget for 2017

NIMs årlige rapport til Stortinget for 2017

10 apr 2018

Hva skjer i møtet mellom ny teknologi og menneskerettighetene? Digitaliseringen fører til nye utfordringer knyttet til grunnleggende menneskerettigheter som ytringsfrihet og personvernet. Dette er noe av tematikken i Norges institusjon for menneskerettigheters årsmelding for 2017, som ble overlevert Stortinget 10. april. I årsmeldingen fremhever vi også andre menneskerettslige utfordringer i…

Norge eksaminert av FNs menneskerettighetskomité: – Alvorlig at FN ser seg nødt til å gjenta kritikken

Norge eksaminert av FNs menneskerettighetskomité: – Alvorlig at FN ser seg nødt til å gjenta kritikken

05 apr 2018

Mye er bra i Norge, men det er fortsatt alvorlige bekymringer på menneskerettighetsområdet, ifølge en ny FN-rapport. NIMs spesialrådgiver Petter Wille mener det er alvorlig at FN må gjenta kritikken mot Norge: – Norge er et land med de beste forutsetninger for å oppfylle borgernes rettigheter, sier han.

Norge dømt i EMD

Norge dømt i EMD

12 okt 2017

Norge ble den 5. oktober 2017 dømt i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) for å ha krenket EMK artikkel 10 om ytringsfrihet ved ikke å tilstrekkelig ivareta journalisters kildevern.

Ytring og forsamling

Ytring og forsamling

19 sep 2017

Ytringsfriheten og forsamlings- og foreningsfriheten er av grunnleggende betydning både for individet og samfunnet. Rettighetene er viktige i seg selv, men også viktige som middel for å sikre andre menneskerettigheter.

Klassekampen: Anmelder bruk av SS-symbol

Klassekampen: Anmelder bruk av SS-symbol

16 aug 2017

Landsforeningen mot rasisme og Antirasistisk Senter bruker nå rasismeparagrafen mot nynazister, skriver Klassekampen. Etter at rundt 70 nynazister marsjerte i Kristiansands gater sist helg har de valgt å anmelde Den nordiske motstandsbevegelsen for bruk av Tyr-runen. Runen betyr kamp og arv og symboliserer den norrøne guden Tyr, og ble også…