mar 25

Menneskerettigheter i hagen

NIM åpner hagen igjen, og i morgen skal Harald Stanghelle, Adele Matheson Mestad og Anine Kierulf diskutere demokrati i krisetider når de treffes til «Menneskerettigheter i hagen». Følg sendingen på NIMs Facebooksider fra kl. 12.00

mar 6

Seminar om Norges nasjonale minoriteter

Litteraturhuset

I Norge har jøder, kvener og/eller norskfinner, skogfinner, rom og tater/romanifolk status som nasjonale minoriteter. Selv om dette er fem ulike folkegrupper har de flere ting til felles. De nasjonale minoritetene har blant annet en langvarig tilknytning til Norge og en historie preget av statlig diskriminering, assimilering eller ekskludering. NIM…

aug 15

Grenser i det grenseløse – debatt om ny E-lov

Arendal

NIM inviterer til paneldebatt om forslaget til ny lov om Etterretningstjenesten. Forslaget innebærer blant annet masseinnhenting av kommunikasjon inn og ut av landet, og mellom folk i Norge. Dette aktualiserer en rekke prinsipielle spørsmål, blant annet om menneskerettighetene og avveiningen mellom frihet og sikkerhet. Selv om systemet tar sikte på…

aug 29

Frokostseminar om eldres menneskerettigheter

Oslo

Sted: Litteraturhuset Oslo, møterom Wergeland, 1. etg. I lys av NIMs temarapport «Eldres menneskerettigheter – Syv utfordringer» og det kommende kommunevalget, inviterer NIM til politisk debatt om eldre og deres menneskerettigheter. Eldreomsorgen i Norge står overfor mange menneskerettslige utfordringer, og under debatten vil tre av rapportens syv temaer stå…

jun 5

Seminar 5.–6. juni: Urfolksrettigheter og næringsutvikling

Karasjok

Sted: Scandic Hotel, Leavnnjageaidnu 49, 9730 Karasjok. Arrangører: Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) og Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv i samarbeid med forskningsprosjektet «Best practice for Impact Assessment of infrastructure projects in the Nordic Arctic». Velkommen til to dagers seminar i Karasjok for å diskutere urfolksrettigheter og næringsutvikling med sett i…

mai 15

Menneskerettighetsseminar i Eidsvollsbygningen

Eidsvollsbygningen

Eidsvoll 1814. Foto: Teigens Fotoatelier AS Stortinget. 15. mai ønsker NIM og Eidsvoll 1814 velkommen til ettermiddagsarrangement med historisk sus på Eidsvoll verk, som et oppspill til Grunnlovsseminaret torsdag 16. mai i Gamle Festsal i Oslo. Klokken 14 starter vi opp i Rikssalen med foredrag om…

mai 16

Grunnlovseminar: fem år etter 200-årsjubileet.

Oslo

Grunnloven fylte 200 år i 2014 og gjennomgikk da den største reformen siden den ble vedtatt 16 .mai 1814 . I løpet av mai-dagene 2014 fikk Grunnloven et oppgradert kapittel om menneskerettigheter, og en ny og moderne språkdrakt med egen nynorsk-versjon. Tro det eller ei, men fem år er gått…