mai 24

Fagdag menneskerettigheter

Oslo

FN-sambandet og Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) inviterer ungdomsskoleelever til faglig påfyll om FN, menneskerettigheter og barns rettigheter 24. mai kl. 10.00-12-30.

des 8

Seminar: Er menneskerettigheter udemokratiske?

Oslo

I sommer gikk debatten høyt om menneskerettighetene. De omfatter flere forhold nå enn før. Hvem er det egentlig som bestemmer hva de omfatter? Er menneskerettigheter juss eller politikk? Fag-møter-folk seminar om menneskerettigheter.

nov 1

Åpent formøte: Diskriminering av kvinner

Mariboes gt 13, Oslo

Norge har sluttet seg til FNs internasjonale konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner. Staten leverer en statusrapport om gjennomføring av konvensjonens forpliktelser hvert femte år. Hvilke temaer bekymrer når det gjelder diskriminering av kvinner i Norge?

okt 30

Innspillsmøte om vold i nære relasjoner

Diehtosiida, Guovdageaidnu / Kautokeino

Vold i nære relasjoner er et alvorlig menneskerettslig problem i Norge. Det er nødvendig både å forebygge vold i nære relasjoner, og å sikre at hjelpetilbudet er tilpasset ulike behov. Norge har tilsluttet seg FNs kvinnekonvensjon og Europarådets konvensjon om forebyggelse og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Regjeringen har derfor en plikt til både å forebygge og å gi hjelp til personer som utsettes for vold.

sep 25

Kveldsseminar: Digitalt grenseforsvar. Hva står på spill?

Litteraturhuset

V​​år digitale infrastruktur gir et nærmest ubegrenset overvåkingspotensial. Hvordan skal staten få utnytte dette potensialet? Sammen med Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NIM) inviterer vi til et kveldsseminar som skal belyse de juridiske og samfunnsmessige sidene ved statlig overvåking, i lys av forslaget om digitalt grenseforsvar.