Regjeringens vedtakelse av forskrifter med fullmakt i koronaloven – ivaretakelse av demokrati og rettssikkerhet i ekspressfart

Regjeringens vedtakelse av forskrifter med fullmakt i koronaloven – ivaretakelse av demokrati og rettssikkerhet i ekspressfart

31 mar 2020

Regjeringen har nå begynt å vedta forskrifter med grunnlag i koronaloven som er navnet på fullmaktsloven som Stortinget vedtok forrige uke. Det er grunn til å tro at flere vil komme. Forrige uke vedtok regjeringen blant annet forskrifter om utvidet adgang til skriftlig behandling i fengslingssaker, begrensninger i innsattes adgang til besøk og om helsehjelp.