Norge eksaminert av FNs barnekomité: - Myndighetene må gjøre mer for å beskytte våre minste

Norge eksaminert av FNs barnekomité: - Myndighetene må gjøre mer for å beskytte våre minste

06 jun 2018

I dag publiserte FNs barnekomité sine avsluttende merknader til Norges femte og sjette rapport til FNs barnekomité om oppfølgingen av FNs barnekonvensjon i Norge. – Gjennomgangen fra FN viser betydelig fremgang på noen områder, men samtidig at vi svikter noen grupper av barn i Norge, sier NIMs direktør Petter Wille.

NIM møtte Sametinget

NIM møtte Sametinget

30 mai 2018

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) og Sametinget møttes i dag til vårt årlige kontaktmøte. Vi fikk også presentert vår årsmelding for politikerne i Sametingets oppvekst-, opplærings- og utdanningskomité.

NIMs årlige rapport til Stortinget for 2017

NIMs årlige rapport til Stortinget for 2017

10 apr 2018

Hva skjer i møtet mellom ny teknologi og menneskerettighetene? Digitaliseringen fører til nye utfordringer knyttet til grunnleggende menneskerettigheter som ytringsfrihet og personvernet. Dette er noe av tematikken i Norges institusjon for menneskerettigheters årsmelding for 2017, som ble overlevert Stortinget 10. april. I årsmeldingen fremhever vi også andre menneskerettslige utfordringer i…