NIM til FN-komité: Norge må svare om bruk av tvang overfor eldre og andre utsatte grupper

NIM til FN-komité: Norge må svare om bruk av tvang overfor eldre og andre utsatte grupper

16 aug 2018

Rapporter og undersøkelser indikerer økt bruk av tvang i deler av helsesektoren. Tvangsbruk overfor eldre i sykehjem, overfor personer med funksjonsnedsettelse i psykisk helsevern og i somatisk helsehjelp vies derfor stor oppmerksomhet i NIMs første innspill til FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).