Nyhetsarkiv

Ett år med Istanbulkonvensjonen!

I dag er det ett år siden Norge ratifiserte Istanbulkonvensjonen – en konvensjon om forebyggelse og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Konvensjonen representerer gullstandarden i hvordan bekjempe og forebygge vold og overgrep.

adele matheson holder tale for regjeringens markering for 70-årsjubileum for menneskerettighetserklæringen

Fungerende direktør i NIM, Adele Matheson Mestads tale under Regjeringens markering av menneskerettserklæringens 70-årsjubileum

«Den 10. desember 1948 vedtok FNs generalforsamling Verdenserklæringen om menneskerettigheters som proklamerer 30 grunnleggende rettigheter og friheter for alle medlemmer av menneskeslekten. Nå, 70 år senere, ser vi at erklæringen var starten på et helt nytt kapittel i historien, på en utvikling vekk fra ideen om at makt er rett, mot et internasjonalt system basert […]

Høringsuttalelse til ny lov om medieansvar (medieansvarsloven)

NIM har avgitt høringsuttalelse til forslaget til ny lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven). NIM er positiv til forslaget om at lovens virkeområde skal være teknologinøytralt.

Til: Kulturdepartementet