Ledig plass i NIMs rådgivende utvalg

Ledig plass i NIMs rådgivende utvalg

09 mar 2018

NIM søker nå etter gode kandidater til vårt rådgivende utvalg. Kandidaten må ha spesielt kjennskap til samiske spørsmål. I følge lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) skal vi ha et rådgivende utvalg som skal bestå av minst 10 og høyst 15 medlemmer. Om sammensetningen av utvalget heter…

Høringsuttalelse – forslag til endringer i ekteskapsloven om å innføre en absolutt 18-årsgrense for å gifte seg i Norge

Høringsuttalelse – forslag til endringer i ekteskapsloven om å innføre en absolutt 18-årsgrense for å gifte seg i Norge

02 feb 2018

NIM mener at forslaget om å innføre en absolutt aldersgrense på 18 år for å gifte seg er i tråd med anbefalinger fra FNs barnekomité og at det er positivt at departementet har utredet forslaget opp mot Norges internasjonale forpliktelser. Ut over det har ikke NIM merknader til lovforslaget.