Muntlig høring om sannhetskommisjon

Muntlig høring om sannhetskommisjon

15 mai 2017

Sannhetskommisjoner er i flere land brukt for å kartlegge og granske spørsmål om brudd på menneskerettigheter eller andre overgrep. Slike kommisjoner er en av pilarene i såkalt overgangsrettferdighet (transitional justice) for å håndtere tidligere tiders systematiske og grove menneskerettighetsbrudd og/eller brudd på folkeretten.

Tilknytningskrav for familieinnvandring

Tilknytningskrav for familieinnvandring

03 apr 2017

NIM ser at asyl og migrasjon er et komplekst område hvor kryssende hensyn gjør seg gjeldende. Forslaget til endringer i utlendingsforskriften om presisering av tilknytningskravet berører imidlertid noen sentrale menneskerettslige problemstillinger. I denne høringsuttalelsen vil vi peke på enkelte aspekter ved forslaget som det ut fra et menneskerettslig perspektiv kan være grunn til å…

NIMs årlige rapport til Stortinget for 2016

NIMs årlige rapport til Stortinget for 2016

28 mar 2017

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheters årsmelding for 2016 ble overlevert Stortinget 28. mars. Sammen med årsmeldingen har vi i 2016 gitt ut tre temarapporter. Les temarapportene her: Temarapport 2016 – Omsorg for enslige mindreårige asylsøkere Temarapport 2016 – Sjøsamenes rett til sjøfiske Temarapport 2016 – Grunnloven § 102: Hva må…