des 8

Seminar: Er menneskerettigheter udemokratiske?

Oslo

I sommer gikk debatten høyt om menneskerettighetene. De omfatter flere forhold nå enn før. Hvem er det egentlig som bestemmer hva de omfatter? Er menneskerettigheter juss eller politikk? Fag-møter-folk seminar om menneskerettigheter.

Høyesterettsdom om å nekte foreldre samvær med barn

Høyesterettsdom om å nekte foreldre samvær med barn

06 nov 2017

Høyesterett avsa 23. oktober i år dom i en barnevernssak hvor et foreldrepar var nektet samvær med sin tre år gamle sønn. Høyesterett la til grunn at det kreves spesielle og sterke grunner for å nekte foreldre samvær med sitt biologiske barn, også i tilfeller der tilknytningen mellom barnet og foreldrene er liten. Høyesterett kom derfor frem til at foreldrene skulle ha ett felles samvær med sønnen med en varighet på en time, en gang i året.