Individklagerett CRPD

Individklagerett CRPD

14 sep 2015

NIM benytter herved anledningen til å uttrykke sin støtte til at norske myndigheter som den klare hovedregel bør signere og ratifisere alle sentrale menneskerettighetskonvensjoner og deres respektive individklageordninger.