Direktør Adele Matheson Mestad med årsmeldingen for 2019

NIMs årsmelding,
Dokument 6 (2019–2020)

Årsmeldingen kan lastes ned som pdf eller leses her på våre nettsider. Navigér i årsmeldingen via menyen under «Innhold».

«[NIM] har som hovedoppgave å fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med Grunnloven, menneskerettsloven og den øvrige lovgivning, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig.»

Lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter av 22. mai 2015 § 1 annet punktum.
Del: