Forord

I juni 2019 overtok jeg ansvaret som styreleder for Norges Institusjon for menneskerettigheter. Jeg tok på meg dette oppdraget fordi jeg tror på verdien av sterke og uavhengige institusjoner som skal verne om de verdiene samfunnet vårt er bygget på. NIM har på kort tid etablert seg som en slik institusjon, og som årsmeldingen viser, har vi satt viktige saker på dagsordenen i året som har gått.

NIM ble opprettet ved en egen lov i 2015. I dag har NIM cirka 20 ansatte og er det fremste helhetlige fagmiljøet på menneskerettighetsspørsmål i Norge. NIM arbeider med sitt mandat om å fremme og beskytte menneskerettighetene gjennom blant annet å utforme konkrete anbefalinger, utarbeide temarapporter, delta i den offentlige debatten og gi råd til offentlige myndigheter.

Menneskerettighetene har en sterk stilling i Norge, utgangspunktet er derfor godt. Årsmeldingen viser imidlertid at det fortsatt er viktige samfunnsområder hvor menneskerettighetsarbeidet må styrkes og videreutvikles. Vi skal heller aldri ta oppslutningen om menneskerettighetene for gitt. I verden rundt oss opplever vi tilbakeskritt både for menneskerettigheter, demokrati og rettsstat. I søken etter enkle og raske politiske løsninger kan grunnleggende rettigheter både bli overkjørt og tilsidesatt. Uavhengige institusjoner er en del av vernet mot at dette skjer.

Oppslutningen om menneskerettighetene må derfor vedlikeholdes. Rettighetene ble utviklet av en generasjon som hadde opplevd andre verdenskrigs grusomheter. NIMs arbeid må sikre at også nye generasjoner får et aktivt forhold til betydningen av menneskerettighetene, og de verdiene de er bygget på.

Hvis du har fulgt arbeidet til NIM fra tidligere år vil du som leser av årsmeldingen kanskje legge merke til at årsmeldingen for 2019 er endret. Den er blant annet kortere og har færre anbefalinger. Disse grepene er tatt for å løfte frem det NIM mener er de aller viktigste utfordringene. Samtidig er dette et felt der endringer tar tid, derfor er det lagt til et kapittel som følger opp tidligere anbefalinger. Vi slipper altså ikke helheten av syne, men gjør disse endringene for å levere et dokument som fungerer enda bedre som en spydspiss for positiv endring.

Marit Berger Røsland
Styreleder