EMD-dommer mot Norge

Dette er en oversikt over dommer mot Norge i den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). Oversikten ble sist oppdatert november 2022.

For en komplett og oppdatert oversikt over EMD-saker mot Norge henvises til EMDs egen oversikt HUDOC.

 

 

NavnDatoBehandlet iTemaArtikkelResultat
CASE OF E. v. NORWAY29.08.1990KammerFrihetsberøvelseArt. 5-4Brudd
CASE OF BOTTEN v. NORWAY19.02.1996KammerRettferdig rettergangArt. 6-1Brudd
CASE OF JOHANSEN v. NORWAY07.08.1996KammerBarnevernArt. 8, 6Brudd
CASE OF ERIKSEN v. NORWAY27.05.1997KammerFrihetsberøvelseArt. 5-1Ikke brudd
CASE OF BLADET TROMSO AND STENSAAS  v. NORWAY20.05.1999StorkammerYtringsfrihetArt. 10Brudd
CASE OF NILSEN AND JOHNSEN v. NORWAY25.11.1999StorkammerYtringsfrihetArt. 10Brudd
CASE OF BERGENS TIDENDE AND OTHERS v. NORWAY02.05.2000Avdeling (3.)YtringsfrihetArt. 10Brudd
CASE OF BECK v. NORWAY26.06.2001Avdeling (3.)Rettferdig rettergangArt. 6, 34Ikke brudd
CASE OF HAMMERN v. NORWAY11.02.2003Avdeling (3.)Rettferdig rettergangArt. 6-2Brudd
CASE OF Y v. NORWAY11.02.2003Avdeling (3.)Rettferdig rettergangArt. 6-2Brudd
CASE OF RINGVOLD v. NORWAY11.02.2003Avdeling (3.)Rettferdig rettergangArt. 6-2Ikke brudd
CASE OF O. v. NORWAY11.02.2003Avdeling (3.)Rettferdig rettergangArt. 6-2Brudd
CASE OF WALSTON (No. 1) v. NORWAY03.06.2003Avdeling (4.)Rettferdig rettergangArt. 6, 6-1Delvis brudd
CASE OF KASTE AND MATHISEN v. NORWAY09.11.2006Avdeling (1.)Rettferdig rettergangArt. 6, 29, 41Brudd
CASE OF TØNSBERG BLAD AS AND HAUKOM v. NORWAY01.03.2007Avdeling (1.)YtringsfrihetArt. 10, 29, 35, 41Brudd
CASE OF A. AND E. RIIS v. NORWAY31.05.2007Avdeling (1.)Rettferdig rettergangArt. 6-1Brudd
CASE OF FOLGERØ AND OTHERS v. NORWAY29.06.2007StorkammerRetten til utdanningArt. 41, P1-2Brudd
CASE OF EKEBERG AND OTHERS v. NORWAY31.08.2007Avdeling (1.)Rettferdig rettergangArt. 6-1Delvis brudd
CASE OF SANCHEZ CARDENAS v. NORWAY04.10.2007Avdeling (1.)BarnevernArt. 6, 8, 41Brudd
CASE OF A. AND E. RIIS v. NORWAY (No. 2)17.10.2008Avdeling (1.)Rettferdig rettergangArt. 6-1Brudd
CASE OF ORR. v. NORWAY15.05.2008Avdeling (1.)Rettferdig rettergangArt. 6-2, 41Brudd
CASE OF DARREN OMOREGIE AND OTHERS v. NORWAY31.07.2008Avdeling (1.)Asyl og innvandringArt. 8Ikke brudd
CASE OF K.T. v. NORWAY25.09.2008Avdeling (1.)BarnevernArt. 6-1, 8Ikke brudd
CASE OF TV VEST AND ROGALAND PENSJONISTPARTI v. NORWAY11.12.2008Avdeling (1.)YtringsfrihetArt. 10, 41, P1-3Brudd
CASE OF A. v. NORWAY09.04.2009Avdeling (1.)Retten til privatlivArt. 8, 41Brudd
CASE OFEGELAND AND HANSEID v. NORWAY16.04.2009Avdeling (1.)YtringsfrihetArt. 10Ikke brudd
CASE OF PROCEDO CAPITAL CORPORATION v. NORWAY24.09.2009Avdeling (1.)Rettferdig rettergangArt. 6-1Ikke brudd
CASE OF AUNE v. NORWAY28.10.2010Avdeling (1.)BarnevernArt. 8Ikke brudd
CASE OF NUNEZ v. NORWAY28.06.2011Avdeling (4.)Utvisning, familielivArt. 8Brudd
CASE OF ANTWI AND OTHERS v. NORWAY14.02.2012Avdeling (1.)Utvisning, familielivArt. 8Ikke brudd
CASE OF LINDHEIM AND OTHERS v. NORWAY16.02.2012Avdeling (4.)EkspropriasjonArt. P1-1, 41, 46Brudd
CASE OF BUTT v. NORWAY04.12.2012Avdeling (1.)Utvisning, familielivArt. 8, 41Brudd
CASE OF BERNH LARSEN HOLDING AND OTHERS v. NORWAY14.03.2013Avdeling (1.)Retten til privatlivArt. 8Ikke brudd
CASE OF KRISTIANSEN AND TYVIK AS v. NORWAY02.05.2013Avdeling (1.)Rettferdig rettergangArt. 6, 41Brudd
CASE OF VILNES AND OTHERS v. NORWAY05.12.2013Avdeling (1.)Retten til livArt. 2, 3, 8, 35, 41Delvis brudd
CASE OF LILLO STENBERG AND SÆTHER v. NORWAY16.01.2014Avdeling (1.)Retten til privatlivArt. 8Ikke brudd
CASE OF KAPLAN AND OTHERS v. NORWAY24.07.2014Avdeling (1.)Utvisning, familielivArt. 8Brudd
CASE OF HANSEN v. NORWAY02.10.2014Avdeling (1.)Rettferdig rettergangArt. 6, 41Brudd
CASE OF N.A. v. NORWAY18.12.2014Avdeling (1.)Rettferdig rettergangArt. 6Ikke brudd
CASE OF KRISTIANSEN v. NORWAY17.12.2015Avdeling (5.)Rettferdig rettergangArt. 6, 41Brudd
CASE OF A AND B v. NORWAY15.11.2016StorkammerForbudet mot dobbeltstraffP7-4Ikke brudd
CASE OF SAGVOLDEN v. NORWAY20.12.2016Avdeling (5.)Rettferdig rettergangArt. 6, 8Ikke brudd
CASE OF M.L. v. NORWAY (No. 1)07.09.2017Avdeling (5.)BarnevernArt. 8Ikke brudd
CASE OF BECKER v. NORWAY05.10.2017Avdeling (5.)YtringsfrihetArt. 10, 41Brudd
CASE OF STRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY30.11.2017Avdeling (5.)BarnevernArt. 8, 34, 35Ikke brudd
CASE OF MOHAMED HASAN v. NORWAY26.04.2018Avdeling (5.)BarnevernArt. 8Ikke brudd
CASE OF WOLLAND v. NORWAY17.05.2018Avdeling (5.)Retten til privatlivArt. 8Ikke brudd
CASE OF JANSEN v. NORWAY06.09.2018Avdeling (5.)BarnevernArt. 8, 41Brudd
CASE OF HØINESS v. NORWAY19.03.2019Avdeling (2.)Retten til privatlivArt. 8, 10Ikke brudd
CASE OF STRAND LOBBEN v. NORWAY10.09.2019StorkammerBarnevernArt. 8, 35, 41Brudd
CASE OF K.O. AND V.M. v. NORWAY19.11.2019Avdeling (2.)BarnevernArt. 8, 41Brudd
CASE OF ABDI IBRAHIM v. NORWAY17.12.2019Avdeling (2.)BarnevernArt. 8Brudd
CASE OF A.S. v. NORWAY17.12.2019Avdeling (2.)BarnevernArt. 8Brudd
CASE OF HERNEHULT v. NORWAY10.03.2020Avdeling (2.)BarnevernArt. 8Brudd
CASE OF PEDERSEN AND OTHERS v. NORWAY10.03.2020Avdeling (2.)BarnevernArt. 8Brudd
CASE OF SABER v. NORWAY17.12.2020Avdeling (5.)Retten til privatlivArt. 8, 35, 41Brudd
CASE OF M.L. v. NORWAY22.12.2020Avdeling (5.)BarnevernArt. 8Brudd
CASE OF OMDAHL v. NORWAY22.04.2021Avdeling (5.)Rettferdig rettergangArt. 6Ikke brudd
CASE OF LO AND NTF v. NORWAY10.06.2021Avdeling (5.)ForsamlingsfrihetArt. 11Ikke brudd
CASE OF F.Z. v. NORWAY01.07.2021Komité (5.)BarnevernArt. 8Brudd
CASE OF R.O. v. NORWAY01.07.2021Komité (5.)BarnevernArt. 8Brudd
CASE OF K.E. AND A.K. v. NORWAY01.07.2021Komité (5.)BarnevernArt. 8Brudd
CASE OF O.S. v. NORWAY30.09.2021Komité (5.)BarnevernArt. 8Ikke brudd
CASE OF E.H. v. NORWAY25.11.2021Komité (5.)BarnevernArt. 8Brudd
CASE OF M.F. v. NORWAY25.11.2021Komité (5.)BarnevernArt. 8Brudd
CASE OF JALLOW v. NORWAY02.12.2021Avdeling (5.)Rettferdig rettergangArt. 6, 8, 35Ikke brudd
CASE OF ABDI IBRAHIM v. NORWAY10.12.2021StorkammerBarnevernArt. 8, 9, 41Brudd
CASE OF A.L. AND OTHERS v. NORWAY20.01.2022Avdeling (5.)BarnevernArt. 8, 35, 41Brudd
CASE OF E.M. AND OTHERS v. NORWAY20.01.2022Avdeling (5.)BarnevernArt. 8, 34, 35Ikke brudd
CASE OF A.M. v. NORWAY24.03.2022Avdeling (5.)Retten til privatliv (surrogati)Art. 8, 14Ikke brudd
ALLELEH AND OTHERS v. NORWAY23.06.2022Avdeling (5.)Utvisning og familielivArt. 8Ikke brudd
CASE OF KARIBU FOUNDATION v. NORWAY10.11.2022KammerEiendomsrettArt. P1-1Ikke brudd