Menneskerettighetene i Norge 2019NIMs årsmelding, dokument 6 (2019‑2020)

Contents