Date: 02/07/2015

Document type: statsrapport

Upload date: 03/09/2016

Categories:

Comment: Norges rapport til CRPD-komiteen I juli 2015 rapporterte Norge for første gang om norsk implementering av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Rapporten er ment å gi et overblikk over norsk politikk for personer med nedsatt funksjonsevne, samtidig som den redegjør for tiltak og utfordringer under artiklene 1?33 i konvensjonen.