Date: 06/01/2016

Upload date: 15/10/2019

Categories:

Comment: En samlet vurdering av de ulike reguleringer av arbeidstid for å fastslå hvorvidt de hver for seg og samlet ivaretar de politiske mål som de opprinnelig var begrunnet i.