Date: 29/09/2016

Document type: report

Upload date: 17/02/2020

Categories:

Comment: Barnets rett til å bevare familieforhold. Ikke bare samværsrett til foreldre som norsk lov dekker, men også med søsken og andre nærstående.