Court composition: avdeling

Case name: HR-2016-01833-A

Date: 30/08/2016

Institution type: hoyesterett

Document type: kjennelse

Upload date: 26/05/2020

Categories:

Comment: Spørsmålet er om straffeprosessloven § 157 gir adgang til, om nødvendig ved tvang, å bruke siktedes finger til å få tilgang til innholdet i hans mobiltelefon. Høyesterett kom fra til at bruken av en persons finger ikke går under kroppslig undersøkelse.