Court composition: avdeling

Case name: HR-2016-01982-A

Date: 20/09/2016

Institution type: hoyesterett

Document type: dom

Upload date: 27/05/2020

Categories:

Comment: Forskjell på tolkning Grl. § 96 og tolkning EMK art. 7. Se avsnitt 37-38. Prop. 62 L (2015-2016)