Date: 12/12/2016

Upload date: 30/05/2020

Categories:

Comment: At innleggelser som ikke er basert på barnets, men på foreldres samtykke registreres som frivillig, skaper en rekke etiske og behandlingsmessige utfordringer. I tilfeller hvor ungdommen er under omsorg av barnevernet, er det barnevernsleder i den aktuelle kommune som er ansvarlig for å samtykke til innleggelsen. Etter klinikkens erfaring har ingen av barnevernslederne i kommunene i Ahus? opptaksområde vakttelefon, og er derfor kun å treffe i vanlig kontortid. Det har ved enkelte tilfeller skapt vanskeligheter ved akutte innleggelser på kveldstid eller i helger hvor klinikken har stått uten formelt samtykke for innleggelse til neste arbeidsdag. Dette er bekymringsfullt da det i realiteten innebærer at en pasient kan være innlagt inntil 2 ½ døgn uten et lovlig fattet vedtak. Ingen informasjon om klageadgang til Fylkesmannen. Det bør utredes om stolen som brukes til sondeernæring er et tvangsmiddel.