Court composition: norges-hoyesteretts-ankeutvalg

Case name: sak nr. 2016/1988

Date: 22/11/2016

Institution type: hoyesterett

Document type: kjennelse

Upload date: 27/05/2020

Categories:

Comment: Det er sikker rett at siktede har krav om å være tilstede under hovedforhandlingen. Denne retten kan oppgis, men det må skje på en utvetydig måte («unequivocal manner»).