Publisher: 19/01/2020

Report author: Helsetilsynet

Date: 07/03/2017

Document type: report

Upload date: 19/01/2020

Categories:

Comment: Rapporten som bygger på tilsyn i 57 barneverntjenester viser at bekymringsmeldinger om alvorlige forhold ikke er undersøkt, men lagt i skuffen. Det representerer en stor grad av svikt i hvordan meldinger blir mottatt og vurdert. Videre svikter tjenesten i vurderingen av akutte tiltak og meldinger om vold, seksuelle overgrep og psykisk sykdom. Flere saker som fylkesmennene mente åpenbart burde vært undersøkt, ble henlagt. Manglende barnevernfaglige vurderinger m.v. strider med forsvarlighet og rettsikkerhet i barneverntjenesten. Rapporten bygger på tilsyn og egenvurderinger fra barneverntjenester i totalt 225 kommuner og bydeler. På bakgrunn av tilsynet har fylkesmennene fulgt opp slik at svikten rettes opp. I tillegg har de krevd ny vurdering av de alvorlige meldingene som var feilaktig henlagt. For at barneverntjenestens praksis skal samsvare med bl. a Barnekonvensjonens art. 3, 6, 12, 19, 24, 27, 34 må bekymringsmeldinger med alvorlig innhold ikke legges i skuffen jf. BK art. 4 og 39.