Report author: NOAS

Date: 23/07/2017

Document type: report

Upload date: 24/01/2020

Categories:

Comment: Bakgrunnen for rapporten er den økte interneringen av barn på Trandum utlendingsinternat i forbindelse med avslag på asylsøknad og påfølgende tvangsretur. Rapporten bygger på disse barnas- og deres foreldres opplevelser av tvangsreturprosessen med formål om å gjennomføre tvangsretur på en måte som samsvarer med barns rettigheter etter Grunnloven, EMK, SP og BK. Av barna og foreldrenes anbefalinger fremgår det bl. a at pågripelse ikke bør skje på natten, at familier selv skal gis muligheten til å lukke opp for politiet, at det gis tid for å skifte og pakke med seg tingene sine og at det ikke brukes makt overfor de voksne, særlig ikke når barna er tilstede. Av rapporten fremgår det at kun 24 timers internering kan være svært ødeleggende for barnas psyke med langvarige konsekvenser. NOAS og Redd Barna anbefaler at det ikke skal skje internering av barn overhode. Om internering likevel skal skje må det gjennomføres ved blant annet sterk begrenset lovgivning, klar begrunnelse og vurdering av barnets beste, samt partsrettigheter for barna. Det anbefales også at Regjeringen instruerer Politidirektoratet til å offentliggjøre statistikk vedrørende tvangsreturer, noe som også er anbefalt av internasjonale organer.