Publisher: 30/05/2020

Date: 16/08/2017

Upload date: 09/11/2017

Categories:

Comment: Departementene lanserer strategi som skal gjøre det lettere å behandle, mestre og leve med psykisk sykdom. Dette er den første strategien noensinne som spenner over hele det psykisk helsefeltet, og som omfatter alle aldre. Alle mennesker lærer i ung alder at fysisk smerte og sykdom går over, men ikke like mange lærer om det som kan påvirke vår psyke. Strategien legger opp til mer åpenhet og kunnskap om psykisk helse slik at vi skal kunne takle utfordringene på dette feltet. Grunnlaget for god psykisk helse legges ikke bare i helsesektoren, men i alle sektorer i samfunnet; familien, barnehage, skoler, arbeidsplasser, sosiale aktiviteter og alle andre arenaer der mennesker finner mening og har sin rolle i fellesskapet. Dermed er det viktig med en strategi som favner bredt. Regjeringens fem hovedmål for strategien er; 1. Psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet, 2. Inkludering, tilhørighet og deltakelse i samfunnet for alle, 3. Pasientenes helse- og omsorgstjenester, 4. Styrket kunnskap, kvalitet, forskning og innovasjon i folkehelsearbeidet og i tjenestene, 5. Fremme god psykisk helse hos barn og unge.