Consultation type: review

Report author: Barnevoldsutvalget

Date: 22/06/2017

Document type: report

Upload date: 09/11/2017

Categories:

Comment: Barnevoldsutvalget konkluderer med at Norge svikter sine yngste etter en grundig gjennomgang av særlige alvorlige saker om vold og overgrep mot barn. Selv om Norge er et foregangsland i arbeidet for å sikre trygge oppvekstforhold for barn, blir fremdeles mange av dem som trenger oss mest overlatt til seg selv. Utvalget ble sjokkert over funnene, som både viser tilfeller der tjenesteapparatet burde og skulle ha fanget opp problemer tidligere, og som viser at ansatte innenfor apparatene hadde kunnskap om forholdene, men som av ulike årsaker ikke grep inn. Gjennomgående viser undersøkelsene at barn ikke blir hørt i slike saker, men at lojalitet og identifisering med de voksne vinner. Et annet problem er at ansatte og fagkyndige er mer opptatt av å stille diagnoser som ADHD når de oppdager et problem istedenfor å søke roten til barnets avvikende adferd. Utvalget mener det er på tide at tverrpolitisk enighet om at norske barn skal være verdens tryggeste, omsettes i handling. NOUen viser hvordan tjenesteapparatet bør utvikles på områder som kunnskap, kompetanse, samarbeid og samordning slik at systemet ikke lenger svikter denne sårbare gruppen.