Date: 20/06/2017

Institution type: som

Document type: report

Upload date: 09/11/2017

Categories:

Comment: Ny besøksrapport fra Sivilombudsmannen viser at ett av de to fengsler for mindreårige innsatte i Norge har problematiske rutiner ved innlåsing av unge innsatte på dagtid. Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkte Ullersmo fengsel, Ungdomsenhet øst 7.–8. februar 2017 for å kartlegge rutiner i det nye ungdomsfengslet. Ungdomsenhet øst er ett av to fengsler i Norge for mindreårige innsatte. Det er et høysikkerhetsfengsel med plass til fire innsatte i alderen 15-19 år. Det er et mål i Norge at barn og unge ikke skal sitte i fengsel, men dersom det skulle være behov for en slik reaksjon overfor mindreårige skal barn og unge møtes med egne enheter tilpasset deres særlige behov. Besøksrapporten avslører at Ungdomsenhet øst på enkelte områder kan ligne mer på fengsler for voksne enn på det eneste andre ungdomsfengselet som finnes Norge, som er Ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel. Eksempler er de ansattes bruk av uniform, innlåsingsrutinene, ungdommens tilgang til kjøkken og matlaging samt den fysiske utformingen av sikkerhetscellen. Videre etterspør rapporten bedre rutiner og planlegging for daglig lufting, slik at de innsatte får flere timer utenfor cellen. Slik rutinene er nå er ikke praksis i fengslet i samsvar med den europeiske torturforebyggingskomité (CTP) sin standard på minst åtte timer utetid fra cella i løpet av en dag.