Court composition: norges-hoyesteretts-ankeutvalg

Date: 04/10/2017

Institution type: hoyesterett

Document type: kjennelse

Categories:

Comment: Ny kjennelse avskjærer politiforklaring avgitt av en 17år og 8 måneder gammel gutt som bevis ved behandling av et sivilt krav. En tiltalt for overtredelse av strl. 1902 §192 hadde avgitt politiforklaring da han var 17 år og 8 måneder, uten verge og forsvarer tilstede. Ankeutvalget avskar forklaringen som bevis under ankeforhandlingen om det sivile erstatningskravet. Tiltalte hadde vært utsatt for en relativt grov rettskrenkelse, og hensynet til sakens opplysning talte ikke på avgjørende måte for at beviset ble ført. Det forelå da særlige grunner som talte mot at forklaringen ble ført som bevis.