Date: 01/06/2016

Document type: supplementary

Categories:

Comment: Norges niende rapport angående implementeringen av FNs kvinnekonvensjon I februar 2016 sendte Norge sin niende rapport om implementeringen av FNs konvensjon om å avskaffe alle former for diskriminering mot kvinner til komiteen for overvåkning av denne. Rapporten var en respons til kommentarene fra komiteen til Norge i 2012. Rapporten omhandlet artiklene i konvensjonens del I-IV for perioden 2011-2015. Norges rapport fremhevet implementeringen av FNs kvinnekonvensjon på flere ulike samfunnsområder. Sentrale punkter var blant annet: - Tiltak for å bedre homofile, lesbiske og biseksuelle sin stilling. - Kvinner i styrer, som styreledere, dommere, professorer osv. - Vold mot kvinner, med særlig fokus på samiske samfunn. - Sårbarhet blant au-pairer som gruppe.