Date: 10/08/2017

Institution type: cescr

Document type: concluding-observations

Categories:

Comment: Ny generell kommentar fra ØSK-komitéen fastsetter statens ansvar for å sikre at selskaper; internasjonale og nasjonale, private og offentlige, overholder menneskerettighetene. Dette kan gjøres gjennom nasjonal lovgivning, men etter internasjonal rett skal selskaper respektere konvensjonsrettighetene uten at det fremkommer av nasjonal rett. Den generelle kommentaren søker å fungere som assistanse til "corporate sector" slik at de overholder sine menneskerettslige plikter.