Date: 10/03/2017

Institution type: european-charter-for-regional-or-minority-languages

Document type: report

Categories:

Comment: Norge sendte 10. mars 2017 sin syvende rapport om gjennomføring av Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk (minoritetsspråkpakten) til Europarådet. Rapporten redegjøres for myndighetenes oppfølging av anbefalingene fra Europarådets ministerkomite.