Date: 13/06/2017

Institution type: Stortinget

Document type: Innstilling

Categories:

Comment: Den 13. juni ble det flertall i Kontroll- og konstitusjonskomiteen for å vedta en granskingskommisjon. Bakgrunnen for representantforslaget om en sannhetskommisjon er samene som urfolk og deres forhold til norske myndigheter i fortid samt virkningshistorien av politikken overfor samene. Kvenene er også omfattet av forslaget. Kunnskapssituasjonen om fornorskningen er begrenset og det mangler en samlet og sammenfattende fremstilling av politikken overfor samene og kvenene. Formålet med en sannhetskonvensjon er bl. a å avklare historiske hendelser og strukturer som fortsatt påvirker samer og kvener negativ for å kunne etablere og dokumentere sannheten så langt det lar seg gjøre. Alle partiene på Stortinget stemte for en granskningskommisjon, bortsett fra Høyre og Fremskrittspartiet.