Date: 26/07/2017

Institution type: cedaw

Document type: concluding-observations

Categories:

Comment: Ny generell kommentar fra CEDAW inneholder ytterligere presisering av innholdet i "gender-based violence" som fremkommer av CEDAWs generelle kommentar No. 19.