Date: 09/11/2017

Institution type: cedaw

Document type: supplementary

Categories:

Comment: Norge svarte på en rekke områder av betydning for kvinner etter spørsmål fra CEDAW-komitéen den 7.november i år. Temaområdene var blant annet fri rettshjelp, regulering av økonomi og arv for samboere, barnebidrag, og ekteskapsavtaler for minoritetskvinner.