Date: 17/11/2017

Institution type: cedaw

Document type: concluding-observations

Categories:

Comment: Komitéen kommer med både positive og negative bemerkninger, og avgir anbefalinger til norske myndigheter på bakgrunn av funnene. CEDAW-komitéen uttrykker bekymring for bl.a. minoritetskvinner og deres kunnskap om rettigheter under konvensjonen, at definisjonen av diskriminering i norsk lov er kjønnsnøytral, kvinners rettigheter i norske fengsel samt budsjettkutt i fri rettshjelp for kvinner (JURK).