Date: 08/05/2017

Institution type: som

Document type: report

Categories:

Comment: Ny rapport fra Sivilombudsmannen etter besøk hos spesialavdelingen for voksne på Stavanger universitetssykehus fra 9. til 12. januar 2017. Det ble rapportert om at sykehuset hadde lykkes i å redusere bruken av mekaniske tvangsmidler. Imidlertid var det stor bruk av isolasjon sett i landssammenheng og høy risiko for uforholdsmessig bruk av skjerming. På bakgrunn av besøket anbefales bl. a særlige tiltak for å forebygge slik langvarig bruk av skjerming og individuell vurdering av om skjermingsavsnittene er egnet til å sikre den enkelte pasients rettigheter. Videre at tildekking av munn og ansikt for beltelagte pasienter ikke skal forekomme. Politiet bør heller ikke involveres i bruk av tvangsmidler. Særlig ble et tilfelle av elektrokonvulsiv behandling (ECT) overfor en minoritetsspråklig pasient uten bruk av tolk trukket frem. Da risikoen for å bli utsatt for umenneskelig eller nedverdigende behandling er stor ved bruk av ECT, kreves det gode rutiner for å unngå ulovlig praksis.