Date: 24/10/2017

Institution type: som

Document type: report

Categories:

Comment: Rapporten fra avdeling for akuttpsykiatri ved Ahus avdekker dårlig og feilaktig dokumentasjon i vedtak om bruk av tvang. Svakt eller feil begrunnede vedtak gjør det vanskeligere for pasienter å forstå hvorfor man blir utsatt for tvang, og det medfører også større vansker ved utøvelse av klagerettigheter. Det er også problematisk å ikke dokumentere tvangsbruk da det verken kan forsvares hvorvidt avdelingen har holdt seg innenfor de lover og regler som gjelder for tvang i henhold til nasjonal rett og menneskerettighetene, eller bevises om de er brutt. Dette går utover pasienters rettssikkerhet. Det blir fremholdt som positivt at det er betydelig nedgang i bruk av belteseng det siste året, samt at det er igangsatt et prosjekt for å redusere bruk av tvang.