Report author: Regjeringsutvalg

Date: 20/12/2017

Document type: report

Categories:

Comment: Ny utredning om lindrende behandling for alvorlig syke og døende skal bidra til å styrke arbeidet innenfor palliasjonsfeltet. Regjeringens utvalg, oppnevnt 11. mai 2016, fikk i oppdrag å gjennomgå og vurdere dagens palliative tilbud. Utvalget ble bedt om å vurdere innholdet i tjenestene, uavhengig av diagnose, alder eller andre forhold, gjennom hele sykdomsperioden og frem til livets avslutning. På denne bakgrunn har utvalget foreslått tiltak som skal bidra til å styrke kvalitet, kompetanse, samhandling, faglig omstilling og nye arbeidsformer, samt tverrfaglig samarbeid innenfor palliasjonsfeltet.