Court composition: avdeling

Date: 23/10/2017

Institution type: hoyesterett

Document type: dom

Categories:

Comment: I ny dom fra høyesterett fastslås det at det kreves sterke grunner for å nekte samvær, også der tilknytningen utover den biologiske er liten. Barnevernet overtok omsorgen for en syv uker gammel gutt, etter at han hadde vært utsatt for grov fysisk mishandling i hjemmet, jf. barnevernloven § 4-19. Foreldrene ønsket fortsatt samvær med gutten som nå var blitt 3 1/2 år gammel. Høyesterett la til grunn at det kreves spesielle og sterke grunner for å nekte samvær, også der tilknytningen utover den biologiske er liten. Ut fra formålet med samvær, guttens alder og sårbarhet, ble det fastsatt et minimumssamvær på én time, én gang i året under tilsyn. Fosterforeldrene ble gitt anledning til å være til stede under samvær. Dommen har betydning for det rettslige utgangspunktet ved vurderingen av om det skal være samvær mellom foreldre og barn der tilknytningen mellom dem er liten.