Date: 07/11/2017

Institution type: som

Document type: report

Categories:

Comment: Ny besøksrapport fra Sivilombudsmannen kritiserer Klokkergårdenkollektivets bruk av tvang og motivasjonsturer. Klokkergårdenkollektivet er ett av flere langtidskollektiv i Stiftelsen Klokkergården, og ble opprettet i 1980 med formål å rehabilitere ungdom med rus- og atferdsproblemer. Kollektivet ble rost for sine fysiske omgivelser, samt et bredt tilbud av aktiviteter til ungdommene. Det ble uttrykt bekymring for et høyt antall vedtak om begrensning i bevegelsesfrihet og bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler, samt bruk av «motivasjonsturer» ved brudd på regler. Kollektivet må også bli flinkere på protokollføring av ulike vedtak.