Date: 29/11/2017

Institution type: som

Document type: report

Categories:

Comment: Ny rapport fra Sivilombudsmannen konkluderer med at Alta ungdomssenter har gode rutiner på plass for sine beboere, men at det er forbedringspotensiale på enkelte områder. Alta ungdomssenter (AUS) er en akuttinstitusjon som tar imot ungdom i alderen 13-18 år som befinner seg i en krisesituasjon og har behov for umiddelbar plassering utenfor hjemmet. De kan ta imot ungdom som plasseres uten eget samtykke. Senteret har i svært liten grad brukt tvang mot ungdommene da kravene for bruk av tvang er høye. De har også i liten grad bedt politiet om bistand, men der politiet er involvert er dokumentasjon for dårlig. Ellers ble loggføring av pørotokoller og journaler betegnet som god og seneteret hadde også gode samarbeidsavtaler med helsetjenester og skole. Senteret har forbedringspotensiale når det gjelder forebeygging av trakassering og plaging av beboere fra andre beboere, da dette er et område med stor potensiell risiko.